Firma Pottinger stawia na jakość. Aby uzyskać paszę wysokiej jakości należy tak kosić, aby chronić darń. Najlepsze kopiowanie terenu, małe straty paszy i precyzyjne funkcjonowanie maszyny bez zbędnego nakładu czasu pracy na jej obsługę to najistotniejsze wymagania praktyki.

MASZYNY ZIELONKOWE

Producent:
Wybierz producenta
Nie znaleziono wpisu