Dbając o dobre relacje z naszymi klientami przedstawiamy Państwu informacje dotyczące zasad obowiązujących w naszej firmie przy załadunku nabytych od nas towarów i przygotowanie ich do transportu. Wdrożone przez nas procedury mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz działanie zgodne z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o dokładnie zapoznanie się z załaczoną instrukcją.